top of page

 

Baisidai ~ 娃娃燙電眼睫毛藥水套裝

SKU: VC17-N-311
HK$0.00Price
 • 電燙睫毛硅膠墊片 X 1包

  睫毛膠水 X 1支

  睫毛工具梳 X 1把

  電燙劑 X 3支

  固定劑 X 3支

  清潔液 X 2支

  膠原蛋白液 X 2支

  睫毛增長膏 X 1支

bottom of page